İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Antalya Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Deprem Danışma Kurulu Toplantısı AFAD'da Yapıldı 18 Ağustos 2017

Toplantı açılışında bir konuşma yapan Başbakan Yardımcımız Sn. Akdağ, “Son 36 yılda 21 binden daha fazla canımızı depremde kaybetmişiz. Afete bağlı can kayıpların yüzde 97'si de deprem kaynaklı." diye konuştu.

Afet riskinin azaltılması ve farkındalığın artırılması konusunun, kısa dönem tedbirler ve acil durum kadar önemli olduğunu belirten Sn. Akdağ, "17 Ağustos itibariyle 1999'da 18 bin 373 can kaybının 48 bin 901 yaralımızın olduğu çok ağır bir deprem geçirdik ve 547 bin bina o zaman bundan etkilendi. Ağır hasarlılar, orta hasarlılar, az hasarlılar yıkık ve ağır hasarlı bina sayımız 113 bin olarak belirlenmişti." ifadesini kullandı.

Toplantıda, "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" ve "Türkiye Deprem Bina Yönetmeliği" gibi konuların da gündemlerinde olacağını kaydeden Sn. Akdağ, "Bugünkü gündem maddelerimizden birisi de depremle ilgili farkındalık ve iletişim. Bir taraftan bilim adamları, bir taraftan uygulayıcılar, medya ve toplum arasında deprem tehlikesinin anlaşılmasına yönelik iletişim yöntemlerini konuşacağız." dedi.

Başbakan Yardımcımız Sn. Akdağ’ın ardından söz alan AFAD Başkanı Sn. Mehmet Güllüoğlu ise, kurulun önemli bir vazifeyi icra etmek için kurulduğunu ifade ederek, deprem gerçeğinin daha etkili bir şekilde ele alınacağını söyledi. Afet risklerinin azaltılması konusunun dünyadaki afet literatüründe artık çok daha fazla konuşulduğunun altını çizen Sn. Güllüoğlu, “Afet risklerinin azaltılması artık dünyada geniş bir çalışma alanı. Deprem Danışma Kurulu’nun çalışmalarını da bu anlamda çok önemsiyoruz. Tabir-i caizse bu kurul harp zamanında da darp zamanında da çalışmalarına devam etmeli.” diye konuştu.

Deprem iletişimi konusunda da paydaş kurum-kuruluşlarla işbirliğinin önemini vurgulayan Sn. Güllüoğlu, “Deprem iletişimi hassas bir konu. Kamuoyunda farklı açıklamalardan ötürü oluşan kafa karışıklığıyla ilgili gereken hassasiyeti göstermemiz lazım. Bu durum afet risklerinin azaltılmasıyla da alakalı. Depremin tarihini kimse bilemez ama herkes her an depreme hazırlıklı olmalı.” ifadelerini kullandı.

Deprem Danışma Kurulu hakkında

Deprem Danışma Kurulu, Başkanlığın uygun gördüğü konularda planlar ve politikalar üretiyor; uygulamaya yardımcı oluyor. Ayrıca deprem zararlarının azaltılması ve deprem sonrası yapılacak faaliyetler hakkında da görüş bildiriyor.

Deprem Danışma Kurulu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Başkanı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Temsilcisi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı, 5 üniversite öğretim üyesi ve 3 sivil toplum kuruluşu temsilcisinden oluşuyor.

AFAD Başkanlığının kurulduğu yıl olan 2009'dan günümüze kadar olan süreçte; UDSEP-2023 belgesinin hazırlanması ve yürürlüğe konulması, önemli depremler sonrasında kamuoyu açıklamalarında AFAD Başkanlığına destek verilmesi, UDSEP ve UDAP Faaliyetlerinin izleme ve yönlendirme çalışmalarına destek, Deprem Kestiriminde Etik Kurallar belgesinin hazırlanarak tüm araştırmacılara yaygınlaştırılması gibi konularda katkılar sağladı.